autor » Zdeněk Pochop
foto autora
10 nejlépe hodnocených
Dosud žádné dílo nebylo hodnoceno

Zdeněk Pochop

pohlaví: muž

Život: * 16.04.1930 † 20.08.2000

Národnost: česká

Pochop studoval reálné gymnázium v Jičíně (mat. 1949) a češtinu a ruštinu na FF UK (abs. 1953 diplomovou prací Nástin vývojové cesty Vaška Káni). 1953–58 byl pracovníkem Katedry jazyků ČSAV, 1959–63 redaktorem nakladatelství Čs. spisovatel, 1964–69 redaktorem Literárních novin (Literárních listů, Listů) a 1969–70 opět redaktorem nakladatelství Čs. spisovatel. 1970–80 pracoval jako čerpač v národním podniku Stavební geologie (České Budějovice), 1980–82 jako vrátný v ubytovně, od 1982 byl úředníkem-provozářem v ateliéru pozemních staveb Pragoprojektu. 1990 se vrátil do Literárních novin ve funkci zástupce šéfredaktora, 1992–95 byl ředitelem nakladatelství Český spisovatel. Poté odešel do důchodu.

In: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=843