autor » Lubomír Tomek
foto autora
10 nejlépe hodnocených
Dosud žádné dílo nebylo hodnoceno

Lubomír Tomek

je pseudonym, pravé jméno je Lubomír Vaculík

Život: * 13.07.1926 † 06.09.2006

Národnost: česká

odkazy: 1x [info]

Lubomír Vaculíkpublikoval pod svým jménem do roku 1966; za pseudonym si zvolil v polovině 70. let dívčí jméno své matky, jejíž rodina byla spřízněna s historikem Václavem Vladivojem Tomkem. Od srpna 1944 do dubna 1945 byl pomocným kinooperátorem v Bohuslavicích nad Vláří. 1945–46 studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, poté přešel na obor novinářství Vysoké školy politické a sociální. 1949 byl ze studia z politických důvodů vyloučen (toto rozhodnutí bylo zrušeno až 1990; promoval na Vysoké škole ekonomické 1991, Ing.). Pracoval jako pomocný dělník v Gramofonových závodech v Praze-Libni a po absolvování vojenské služby (1949–51) se stal redaktorem závodního časopisu Valašských strojíren ve Slavičíně Budujeme. Od 1956 byl redaktorem krajského deníku Naše pravda v Gottwaldově (dnes Zlín), 1960 přešel do pražské redakce Rudého práva. 1969–70 byl ve svobodném povolání. Poté až po odchod do důchodu (1987) pracoval jako samostatný odborný pracovník v Památníku národního písemnictví, kde pořádal archivní fondy, napsal řadu scénářů literárních pořadů, výstav aj. a zejména redigoval sborník Literární archiv (1975–88).
Roku 1945 začal publikovat verše a sloupky v rozličných časopisech a denících. Od roku 1948 spolupracoval s Československým rozhlasem, pro který zdramatizoval několik literárních předloh (mj. Pohádka pošťácká, 1956, a Pohádka tulácká, 1957, obě podle Karla Čapka), napsal několik původních her (Mlha, Než se tu objevím, Otázka, Dobrá parta, Malá patologie lidského myšlení, vše 1963–64) i literárně publicistických pásem. V 60. letech též pravidelně přispíval do relace Zrcadlo kultury, v 80. letech psal popularizační literárněhistorická pásma a pořady pro relaci Schůzky s literaturou. .
V pracích ze 60. let zachycoval Tomek s ironickým odstupem všednodenní situace soukromého i veřejného života. Pokusil se o parodii akční detektivní prózy (Mary Peson ve spárech podsvětí).

In:http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=656