autor » Vilém Hejl
foto autora

Vilém Hejl

pohlaví: muž

Život: * 24.09.1934 † 23.01.1989

Národnost: česká

Po maturitě na Drtinově gymnáziu v Praze na Smíchově (1953) nebyl Hejl z politických důvodů přijat na vysokou školu. 1953–54 byl vězněn za „sdružování proti republice“. Vystřídal nejrůznější zaměstnání (technik a dokumentátor v projekčních ústavech, redakční tajemník Ústavu zdravotnické osvěty), 1957–59 absolvoval vojenskou službu, od 1959 ve svobodném povolání. Jako spolupracovník Krátkého filmu napsal scénáře zhruba k šedesáti dokumentárním a populárně vědeckým filmům. Překládal z polštiny, angličtiny a ruštiny beletrii a rozhlasové a televizní hry. 1968, kdy byl v rámci rehabilitačního řízení přijat na FF UK, byl tiskovým tajemníkem K 231 a členem českého gremia Tschechoslowa­kisches Büro für Kultur und Wissenschaft v Mnichově, odkud se vrátil v prosinci 1968. 1969 byl vedoucím edičního úseku Společnosti pro lidská práva, 1977 podepsal Chartu 77. 1978 se vystěhoval do Rakouska, 1979 do NSR, kde byl zaměstnán v rozhlasové stanici Svobodná Evropa v Mnichově (v rozhlasových relacích se zaměřil na politické komentáře, knižní recenze, eseje). Byl členem organizací českého exilu (PEN klub, Společnost pro vědy a umění) i spolků zahraničních (Bayerischer Journalisten Verband).