autor » Inna Rottová
foto autora

Inna Rottová

pohlaví: žena

publikuje i pod pseudonymy Inna Mirovská; Joan Kerr

Život: * 22.08.1935 † 27.06.2018

Národnost: česká

odkazy: 1x [web], 2x [info]

Inna Mirovská – Rottová vystudovala v Leningradě Strojní fakultu Vysoké školy textilní, obor konstrukce strojů a přístrojů provozu lehkého a textilního průmyslu, poté rok pracovala jako konstruktérka v Závodech textilního strojírenství a po přestěhování do Prahy působila ve Výzkumném stavu pro sdělovací techniku (VÚST). V letech 1963–1971 byla učitelkou odborných předmětů na učňovské škole, poté (1971–1992) se živila jako tlumočnice a překladatelka na volné noze. Publikovala přes 400 povídek v různých časopisech a novinových přílohách (první v r. 1974 v Ahoj na sobotu): Mladý svět, Vlasta, Práce, Stadion, Jedním dechem, Přísně tajné!, Květy, Literární noviny, Čs. sport aj., ve sbornících a antologiích, a k dnešnímu datu vydala celkem 36 knih, které začaly vycházet od r. 1990, s výjimkou souboru Šest hodin ve vlaku z r. 1984. Až do roku 1998 publikovala pod jménem Mirovská, od r. 98 píše pod jménem Rottová (někdy taky Rott). Pseudonymy: Inna Mirovská, Joan Kerr, Inna Rott.

IN: http://rottova.wz.cz/curic.html