autor » Zdeněk Jirotka
foto autora
10 nejlépe hodnocených

Zdeněk Jirotka

pohlaví: muž

Život: * 07.01.1911 † 12.04.2003

Národnost: česká

odkazy: 16x [info], 1x [životopis]

V Ostravě studoval (od 1925) na reálce, odkud byl z kvinty vyloučen (1929), pak se učil zedníkem a absolvoval vyšší průmyslovou školu stavitelskou v Hradci Králové (mat. 1933). Do 1939 sloužil v Čs. armádě (důstojník pěchoty v Košicích, Banské Bystrici, Olomouci, Vyškově a Brně), potom byl úředníkem ministerstva veřejných prací (1940–42) a spisovatelem z povolání. Od 1940 úzce spolupracoval s Lidovými novinami, 1945–51 byl jejich redaktorem (od května 1945 do 1948 vycházely s tit. Svobodné noviny). Poté byl redaktorem Dikobrazu (do 1953), Čs. rozhlasu (do 1962) a opět Dikobrazu (zástupce šéfredaktora), v r.1971 odešel do důchodu.
Publikoval v časopisech, které redigoval, dále v Čs. novináři a Světu práce. Podílel se na rozhlasovém a televizním pořadu Sedmilháři (s Vladimírem Kalinou, Ivanem Osvaldem, Jaroslavem Otčenáškem, Jindřiškou Smetanovou a Františkem Vlčkem, vyšel též knižně), napsal řadu her pro Čs. rozhlas (Hvězdy nad starým Vavrouchem, 1944; Rodinná tradice, Hloupý milionář, obě 1945; Dobrá rada pana Bartoše, 1965, aj.) a Čs. televizi (Případ pro tři, 1962, r. Jaroslav Hužera, sc. + Miroslav Kratochvíl; Věštec, 1963, r. Ladislav Rychman, sc. + Josef Neuberg a František Vlček). Stejnojmenné filmy byly natočeny podle románů Muž se psem (Polsko 1961, r. + sc. Tadeusz Chmielewski, u nás uvedeno t. r. s tit. Pikový svršek) a Saturnin (1994, r. Jiří Věrčák, též televizní seriál). Na motivy románu Saturnin vznikla řada amatérských i profesionálních divadelních představení (Slovácké divadlo Uherské hradiště, sc. a r. Ladislav Pešek, 2001; Divadelní studio „V“ v Brně, sc. a r. Jana Glozarová, 2002; Jihočeské divadlo České Budějovice, r. Jan Jirků, 2005; Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě, sc. a r. Miroslav Oščatka, 2006 aj.); Pražský komorní balet vytvořil taneční představení (na hudbu Pabla de Sarasateho, choreografie Marika Hanušová, 2002). – Zdeněk Jirotka užíval šifer: Ir, Z. J., Z.
Nabádavý humorista Jirotka pěstoval převážně malé formy rozhlasové (hry a hříčky, fejetony, vyprávění „ze života“ aj.) a beletristické. Největší popularitu však získal hned na začátku literární dráhy svými romány Saturnin a Muž se psem. Propojil v nich tradici žurnalistické beletrie tzv. školy Lidových novin s inspirací anglosaskou humoristickou prózou (Jerome Klapka Jerome, P. G. Wodehouse). Obě prózy charakterizuje rozvolněná kompozice fejetonového románu, zcivilnění a zdůvěrnění tématu až na hranici idylizace, situační a slovní komika, opírající se o parodii módních literárních forem a žánrů: v Saturninovi (příběhu o mladém zamilovaném muži a jeho výstředním sluhovi) o parodii románu pro ženy, kovbojky a přísloví, v Muži se psem o parodii detektivek, novinových seriálů o stíhání zločinců a příruček, kterak zaručeně dosáhnout úspěchu.

IN: www.slovnikceskeliteratury.cz