autor » Radovan Šimáček
foto autora
10 nejlépe hodnocených

Radovan Šimáček

pohlaví: muž

Život: * 16.11.1908 † 25.06.1982

Národnost: česká

Autor historických románů. Pocházel z rodiny spisovatele A. M. Šimáčka a nakladatele B. Šimáčka. Studoval na Reálném gymnáziu v Křemencové ulici v Praze, kde roku 1926 úspěšně složil maturitu. Vystudoval také jednoroční abiturientský kurs obchodní akademie École libre des sciences politiques v Paříži (1927–29). Poté pracoval jako úředník v Československé zbrojovce v Brně (1929), jako redaktor Hospodářského rozhledu v letech 1930–42 a Světového literárního klubu v nakladatelství Máj v letech 1942–44, potom do konce války jako pomocný dělník. Mezi lety 1945–51 působil jako redaktor na ministerstvu zahraničního obchodu, 1951–52 v Průmyslovém vydavatelství, 1952–59 v Orbisu. Byl korektorem ve Středočeských tiskárnách, od roku 1964 redaktorem Československé vlastivědy při Socialistické akademii, později redaktorem nakladatelství Horizont.

Šimáček se orientoval převážně na historické romány. Výjimkou je pouze román Napoleon byl zavražděn, jehož děj se odehrává v soudobém prostředí koňských závodů v Chuchli. Ostatní díla čerpají náměty z české historie. Autor se zaměřil zejména na počátek třicetileté války.

In: http://kod.pecinovsky.cz/