autor » Jaroslav Malina
foto autora
10 nejlépe hodnocených
Dosud žádné dílo nebylo hodnoceno

Jaroslav Malina

pohlaví: muž

Život: * 11.04.1945

Národnost: česká

Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., narozen 11. dubna 1945 v Dolních Bučicích, okr. Kutná Hora. Již od dětství měl velkou zálibu v archeologii a antropologii. Po dokončení střední školy se přihlásil ke studiu archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde také promoval v roce 1967. V roce 1969 provedl se svými kolegy první archeologický experiment. Tímto experimentem a svou následující prací a iniciativou v experimentální archelogii se stal zakladatelem této vědecké disciplíny v tehdejším Československu. Právě díky své práci s experimentem postupně přesouval své zájmy k výzkumu v antropologii.

Na začátku devadesátých let minulého století znovu-založil, společně s Janem Benešem a Vladimírem Novotným, Katedru (dnešní Ústav) antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Katedra přímo navazovala na Sukův Antropologický ústav, který byl v letech 1948 – 1989 z ideolo­gických důvodů striktně omezen a redukován. Malina, stejně jako jeho kolegové, silně podporoval (a podporuje) koncept antropologie jako celostního, integrálního (biologicko-socio-kulturního) vědeckého oboru, který zkoumá člověka ze všech myslitelných úhlů pohledu. Jaroslav Malina se stal ředitelem1 Katedry antropologie po úmrtí jejího prvního ředitele Jana Beneše (v roce 1999).

Ve své vědecké práci se Jaroslav Malina zabývá tématy experimentální a sociokulturní antropologie a archeologie, petroarcheologie a filozofie vědy. Publikoval mnoho vědeckých studií, prací a monografií, u nás i v zahraničí. Zasahuje i za hranice vědecké a vědecko-naučné činnosti a projevuje se na poli beletrie.

In: http://cs.wikipedia.org/