autor » Milan Jariš
foto autora
10 nejlépe hodnocených
Dosud žádné dílo nebylo hodnoceno

Milan Jariš

je pseudonym, pravé jméno je Martin Ležák

Život: * 13.08.1913 † 04.10.1986

Národnost: česká

Původním jménem Martin Ležák, po 1945 přijal literární jméno za občanské. Vyučil se sazečem, prošel řadou zaměstnání, 1935 se stal redaktorem Rudého práva. 1942–45 byl vězněn v Mauthausenu, po válce se vrátil k novinářské práci, do 1948 vystřídal redakce deníků Mladá fronta, Rolnické hlasy, Nedělní noviny Rudého práva, Národní osvobození, Lidové noviny. 1948–58 byl tajemníkem a 1958–59 šéfredaktorem kulturního časopisu Nový život. Od 1960 se věnoval literární práci ve svobodném povolání. Prózy vesměs odrážejí vlastní prožitky z let předválečných (román Vzadu sedím já, 1966) a válečných (povídkový soubor Oni přijdou, 1948, detektivka Případ Artur, 1971). V 50. letech se prosadil jako dramatik (Patnáctý březen, 1950, přepracováno pod názvem Přísaha, 1952; Boleslav I., 1953, Království boží, 1963, Šest dní na ostrově pořádku, 1978). Překládal z ruštiny a ukrajinštiny.

In: http://www.obecprekladatelu.cz