autor » Allan Dawis
foto_autora

Allan Dawis

je pseudonym, pod kterým publikuje Josef Suchánek

Život: * 17.02.1901 † 23.11.1958

Národnost: česká

Ivan Suk (17.2.1901 Stará Paka – 23.11.1958 Praha). Zpočátku básník z okruhu proletářské poezie, pak prozaik traktující sociální a milostná témata s využitím postupů konzumní literatury; publicista, hlavně soudničkář.

Vl. jm. Josef Suchánek. Studoval gymnázium v Praze-Žižkově (zde se spřátelil s F. Němcem a J. Seifertem) a po maturitě (1920) na filoz. fakultě v Praze dějiny umění, po roce přešel na právnickou fakultu, ale studia nedokončil. Věnoval se literatuře, stal se členem Devětsilu (do 1921), živil se jako novinář. 1933–48 byl redaktorem Čes. slova, kde pracoval zejména jako soudničkář. 1948 byl propuštěn a zůstal bez stálého zaměstnání, byl vyloučen i ze Syndikátu čes. spisovatelů.

Svou novinářskou a literární tvorbou se S. od počátku profiloval jako sociálně orientovaný autor. V debutu Lesy a ulice, zčásti vitalistických básních hlásících se k proletářské poezii, inspirovaných láskou, městem a oslavujících život, psaných formálně nevyváženým volným veršem, převládá mnohomluvnost a konvenční obraznost, jež se nevyhnula ani další sbírce Sluneční lásky. Dále se S. věnoval výhradně próze. V první části povídek Srdce na kovadlině převažoval lyrický tón a zájem o osud jednotlivce, druhou část s protiválečnými a sociálními motivy spojovala naopak až křečovitá naturalistická stylizace. Ze své soudničkářské praxe a znalosti velkoměstského podsvětí vytěžil náměty k povídkám o morálně narušených jedincích a rekonstruoval sociální pohnutky jejich činů (např. soubor Holčičky pod lucernou odhalující příčiny vedoucí k prostituci); v prózách Benátská bludička, Z barů a putyk, Čokoládová Venuše… (příběhy situované do arabského světa) stále zjevněji dominují erotické motivy a charakterizuje je nápadná inklinace k sentimentální a nekomplikované poloze lidové četby. Také jako romanopisec traktoval náměty s povrchně kombinovanými milostnými zápletkami Srdce v žáru miliónů, v nichž je psychologie jednání postav (Dítě noci) zatlačována do pozadí ilustrativností a uspokojováním senzacechtivosti širokých čtenářských vrstev. Kriminální román Voda mezi prsty s ústředním hrdinou advokátem a dějově nosnou exkluzivní zápletkou (šťastně ženatý advokát obhajuje milence lehkomyslné ženy, s níž sám navázal milostný poměr a kterou její milenec po návratu z vězení ze žárlivosti zabije) postrádá přes spisovatelovu fabulační obratnost hlubší propracovanost charakterů. Politicky závažné téma přinášela Reportáž o Norimberku, spojující autorovo subjektivní hledisko se snahou o objektivní popis válkou poničeného Německa, zákulisí procesu s válečnými zločinci a průběhu soudního přelíčení. S F. Sauerem vydal vzpomínky na Haškův bohémský život In memoriam Jaroslava Haška.

PSEUDONYMY: Allan Dawis, J. G. Ort, J. Ort, Tran Sun

In: Lexikon české literatury 4/I. S-T, Academia, 2008, str. 414–415