autor » Gab. Zosenatru Bielohorský
foto autora
10 nejlépe hodnocených
Dosud žádné dílo nebylo hodnoceno

Gab. Zosenatru Bielohorský

je pseudonym, pravé jméno je Gustáv Adolf Bežo

Život: * 27.11.1890 † 09.06.1952

Národnost: slovenská

odkazy: 1x [životopis]

Študoval na reálke v Hodoníne, potom na obchodných akadémáach v Prostějove a v Olomouci, napokon na exportnej akadémii vo Viedni. R. 1919 – 32 viedol tlačiareň v Trnave, r. 1932 ju prenajal, sám sa presťahoval do Bratislavy, venoval sa politickej a stavovskej práci. R. 1950 jeho tlačiarenský podnik znárodnili, z politických dôvodov zatknutý a väznený (spáchal samovraždu). V literárnej tvorbe sa pokúsil o detektívnu prózu, ktorá vychádzala z motivického plánu ľudových rozprávok, pričom pod vplyvom anglickej spisby v nej vytvoril typ mladého slov. detektíva. Knižne vydal kriminálne poviedky Za čo sa ľudia súdia (1921), V driapach smrti, Vražda v dome bankárovom, Žltý gombík (všetky 1925) a Stolár a kravata (1926). R. 1918 – 23 vydaval a redigoval časopis Slovensko, ako vydavateľ sa orientoval na populárnu literatúru, o. i. na dobrodružnú a detskú beletriu a divadelné hry, r. 1924 – 32 ako prvý v ČSR vydal Sobrané diela Sv. Hurbana Vajanského 1 – 12. Z češtiny prekladal pre školské i praktické potreby odbornú literatúru a príručky.

In: http://www.litcentrum.sk/