kniha » Střelec
má v knihovně 1
hodnotilo: 2
65%
Střelec Více vydání = více obálek.

Edgar Wallace

Střelec

Kategorie: detektivní

originální název: The Gunner
jiný (obecně známý) název: Gunman´s Bluff
originál vyšel: 1928

vydání: Sfinx, B. Janda 1930; Oddych 1998


Informace / Anotace ke knize: Střelec

Ukázka: Střelec stál obrácen zády ke dveřím. „Co to znamená, pane?“ zvolal, aniž sebou pohnul. Luke si všiml, že ho pozoruje v zrcadle. Zavřel za sebou dveře. „Jste-li střelec Haynes, radím vám, abyste okamžitě zmizel,“ řekl tlumeně. „Pokud jím nejste, dlužím vám omluvu.“ Střelec učinil prudký pohyb, když uslyšel své jméno. „Ach…jste velmi laskav, děkuji vám.“ „Potřebujete peníze?“ Nastalo trapné ticho. „Ne, mám vše, co potřebuji – děkuji,“ odpověděl Haynes s úsměvem. Zdálo se, že nad něčím přemýšlí. „Myslím, že vám rozumím. Nebyl jsem si zcela jistý, zda to byl Larry Vinman. Číháte tady asi na bohatou kořist, co?“ To vše bylo pro Maddisona španělskou vesnicí. Střelec vzal převlečník a chystal se odejít, když vtom se rozletěly dveře a do pokoje vstoupil muž obrovské postavy, následován dvěma policisty. „Haló, Střelče!“ zvolal přísným tónem.