ocenění » Diamantová dýka

Diamantová dýka

Cartier Diamond Dagger

WWW stránky ocenění: Cartier Diamond Dagger

Ocenění CWA (Crime Writers' Association) nejlepším autorům detektivních románů za celoživotní činnost. Udílí se každoročně od roku 1986. Komise CWA vybírá spisovatele, které nominovalo její členstvo. Kandidáti musí splňovat dvě základní kritéria: 1) jejich kariéra se musí vyznačovat nepřetržitým úspěchem, a 2) musí prokázat významný příspěvek detektivní literatuře publikované v anglickém jazyce, ať už v originále nebo v překladu. O ceně rozhoduje pouze kvalita děl, nikoli věk, pohlaví nebo národnost spisovatelů.

Ročníky

1986 (1. ročník)
1987 (2. ročník)
1988 (3. ročník)
1989 (4. ročník)
1990 (5. ročník)
1991 (6. ročník)
1992 (7. ročník)
1993 (8. ročník)
1994 (9. ročník)
1995 (10. ročník)
1996 (11. ročník)
1997 (12. ročník)
1998 (13. ročník)
1999 (14. ročník)
2000 (15. ročník)
2001 (16. ročník)
2002 (17. ročník)
2003 (18. ročník)
2004 (19. ročník)
2005 (20. ročník)
2006 (21. ročník)
2007 (22. ročník)
2008 (23. ročník)
2009 (24. ročník)
2010 (25. ročník)
2011 (26. ročník)
2012 (27. ročník)
2013 (28. ročník)
2014 (29. ročník)
2015 (30. ročník)
2016 (31. ročník)
2017 (32. ročník)
2018 (33. ročník)
2019 (34. ročník)
2020 (35. ročník)
2021 (36. ročník)

Kategorie

Nejlepší autor
Best Writer