Palle Rosenkrantz Prisen

WWW stránky ocenění: Palle Rosenkrantz Prisen

Cena je udělována Dánskou akademií detektivních autorů (Danske Kriminalakademi) za nejlepší detektivní román publikovaný v Dánsku. Cena je pojmenována po Palle Rosenkrantzovi (1867–1941), který je považován za prvního dánského autora detektivních románů. Cena je udělována dílům vyšlým v roce předcházejícímu roku udělení.

další rok - 1998předchozí rok - 1996

1997

ročník: 11

Nejlepší detektivní román

vítěz

  • Reginald Hill
  • Regnskabets dag (Pictures of Perfection) by Reginald Hill