Palle Rosenkrantz Prisen

WWW stránky ocenění: Palle Rosenkrantz Prisen

Cena je udělována Dánskou akademií detektivních autorů (Danske Kriminalakademi) za nejlepší detektivní román publikovaný v Dánsku. Cena je pojmenována po Palle Rosenkrantzovi (1867–1941), který je považován za prvního dánského autora detektivních románů. Cena je udělována dílům vyšlým v roce předcházejícímu roku udělení.

další rok - 2016předchozí rok - 2014

2015

ročník: 29

Nejlepší detektivní román

vítěz

  • Håkan Nesser
  • Håkan Nesser, Sverige: Levende og døde i Winslow