ocenění » Harald Mogensen Prisen

Harald Mogensen Prisen

WWW stránky ocenění: Harald Mogensen Prisen

Cena je udělována Dánskou akademií detektivních autorů (Danske Kriminalakademi) za nejlepší thriller publikovaný v Dánsku. Cena je pojmenována po Haraldu Mogensenovi (1912–2002), dánském editorovi, jako uznání za jeho zásluhy v oblasti detektivní literatury. Cena je udělována dílům vyšlým v roce předcházejícímu roku udělení.

Ročníky

2007 (1. ročník)
2008 (2. ročník)
2009 (3. ročník)
2010 (4. ročník)
2011 (5. ročník)
2012 (6. ročník)
2013 (7. ročník)
2014 (8. ročník)
2015 (9. ročník)
2016 (10. ročník)
2017 (11. ročník)
2018 (12. ročník)
2019 (13. ročník)
2020 (14. ročník)

Kategorie

Nejlepší thriller