ocenění » Davitt

Davitt

The Davitt Awards

WWW stránky ocenění: The Davitt Awards

Cena Davitt je každoročně udělována Sisters in Crime Australia. Cena nese jméno Ellen Davitt (1812–1879), která v roce 1865 napsala první australský detektivní román „Force and Fraud“. Cena je udělována v několika kategoriích výhradně australským autorkám. Poprvé byla cena udělena v roce 2001 u příležitosti 10. výročí založení sdružení „Sisters in Crime Australia“.

Ročníky

2001 (1. ročník)
2002 (2. ročník)
2003 (3. ročník)
2004 (4. ročník)
2005 (5. ročník)
2006 (6. ročník)
2007 (7. ročník)
2008 (8. ročník)
2009 (9. ročník)
2010 (10. ročník)
2011 (11. ročník)
2012 (12. ročník)
2013 (13. ročník)
2014 (14. ročník)
2015 (15. ročník)
2016 (16. ročník)
2017 (17. ročník)
2018 (18. ročník)
2019 (19. ročník)
2020 (20. ročník)
2021 (21. ročník)

Kategorie

Cena čtenářů
Readers' Choice
Nejlepší kniha pro děti
Best Children's Novel
Nejlepší kniha pro mládež
Best Young Adult Novel
Nejlepší literatura faktu
True Crime
Nejlepší román
Best Adult Novel
Nejlepší románová prvotina
Debut Novel