ocenění » Cena Eduarda Fikera

Cena Eduarda Fikera

Cenu udělovala od r.2003 Česká sekce AIEP za nejlepší rukopis původní detektivky. Oceněné práci bylo zajištěno vydání. V r.2004 neudělena z důvodu nedostatečné úrovně rukopisů, v r.2007 neudělena, protože se nepodařilo najít nakladatele. Obnovena v roce 2011 díky nakladatelství XYZ. Ročníky: 2003–2006, 2011, 2013

Ročníky

2003 (1. ročník)
2005 (2. ročník)
2006 (3. ročník)
2011 (4. ročník)
2013 (5. ročník)

Kategorie

Nejlepší rukopis původní detektivky