série » Oldřich z Chlumu
v Top10 4
hodnotilo: 9
91%
prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy Série má více dílů = více obálek - po kliku na aktuální obrázek se obálka vymění.

Oldřich z Chlumu

Sérii můžete znát i pod názvem:
Hříšní lidé Království českého; Hriešni ľudia Královstva českého

Autoři: Vlastimil Vondruška

počet dílů v sérii: 34

Série patří do světa: Oldřich z Chlumu

vyhledávací pomocník:
český název: Google, NKC, Wikipedie CZ

odkazy: 1x [web]

Osudy Oldřicha z Chlumu

Narodil se kolem roku 1229 ve dvorci v Chlumu nedaleko Svijan. Jako druhorozený byl určen pro církevní dráhu. Navštěvoval klášterní školu v Magdeburku, ale musel z ní utéct (Vražda v ambitu). Několik let se toulal po boku sklepnice Annemarie po Německu, ale když zemřela na mor, v roce 1249 se vrátil do Čech. Přijal místo písaře svatovítské kapituly na Pražském hradě.

Jeho život zcela změnil rok 1251, kdy během masopustu pomohl kralevici Přemyslu II. Otakarovi z ošemetné situace. Za to byl jmenován královským prokurátorem a do jeho služeb vstoupil mladý rytíř Ota ze Zástřizlí, který se stal jeho panošem a především věrným pomocníkem při vyšetřování zločinů (Masopustní maškary in: kniha Vražda v ambitu).

Oldřich z Chlumu se stal správcem severních Čech a oženil se, ale jeho manželka v roce 1254 zemřela při porodu (Znamení Jidáš). Vzápětí vykonal jako doprovod Anežky Přemyslovny kajícnou pouť do Compostely (Tajemství abatyše z Assisi), která mu definitivně zajistila věhlas nejlepšího českého vyšetřovatele.

Během zásnub svého souseda potkal Ludmilu z Vartemberka (Osudný turnaj in: kniha Vražda v ambitu, Román o růži). Zamiloval se a oženil se s ní. Účastnil se tažení krále Přemysla do Bavorska v roce 1256 (Podivná svatba na Lichnici). Od roku 1260 budoval z pověření krále hrad Bezděz (Dýka s hadem, Zdislava a ztracená relikvie, Záhada zlaté štoly). Manželství s Ludmilou bylo šťastné, a brzy se jim narodil syn. Jediné, co Oldřicha trápilo, byl fakt, že mu Ludmila chce pomáhat při vyšetřování a často tím ohrožuje sama sebe (Znamení rožmberské růže).

Pokud občas v důsledku dvorských intrik ztratil na čas přízeň českého krále, měl jiného mocného příznivce – českou královnu Kunhutu. V průběhu let dokončil Oldřich výstavbu Bezdězu a současně přicházely další složité a nebezpečné případy (Adventní kletba, Olomoucký bestiář, Strážce boleslavského mystéria, Prokletí brněnských řeholníků). Po obsazení Chebska pomohl zachránit peníze královské pokladnici (Králův dluh). Během roku 1266 se mu narodila dcera, a právě tehdy vyšetřoval případ, při němž byl jeho panoš Ota těžce zraněn a jen zázrakem nezemřel (Pečeť smrti).

I v časech, kdy se proti Přemyslovi II. Otakarovi postavila část šlechty, stál věrně na jeho straně (Apage satanas!). Po nešťastné bitvě na Moravském poli opustil Bezděz a v roce 1283 se stal rádcem mladého krále Václava II.

In: https://www.facebook.com/pages/Vlastimil-Vondruška/