série » Otec Brown
hodnotilo: 3
90%
prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy prebal knihy Série má více dílů = více obálek - po kliku na aktuální obrázek se obálka vymění.

Otec Brown

Sérii můžete znát i pod názvem:
Páter Brown

Autoři: Gilbert Keith Chesterton

originální název: Father Brown

počet dílů v sérii: 20

vyhledávací pomocník:
český název: Google, NKC, Wikipedie CZ
originální název: Google, NKC, Wikipedie EN

odkazy: 1x [seriál]

Katolický velebníček je na první pohled dost nezvyklý detektiv. Ale páter Brown G. K. Chestertona (1874 – 1936) je tak přirozený jako pramen vody nebo ranní červánky; protože u Chestertona všechno obyčejné se znovu a znovu objevuje jako záhada a všechno neobyčejné se vždy ukazuje jako docela prosté, neboť v tom záleží pravda a krása života i jeho poezie, a kouzelným sklíčkem paradoxu vidí to snadněji i ti nevšímaví. Autorem pátera Browna je velký spisovatel a jeho příběhy patří do pokladnice detektivní literatury. A nenapsal je snad jen tak levou rukou, pro odlehčení jako hříčku pro intimní přátele; nejsou to jen spadané drobty po intelektuální hostině nebo barevné ústřižky vzácných myšlenkových tkanin, které se nedaly jinak zužitkovat. Příběhy pátera Browna vyšly v pěti sbírkách v letech 1911 až 1935, je jich přesně padesát a patří v každém smyslu plně k literárnímu dílu svého tvůrce. Vyjadřuje se v nich celá literární osobnost G. K. Chestertona: jeho filosofie a etika, nekonformismus a paradoxnost, věčné okouzlení tajuplnosti a poetičnosti oněch dvou prostých věcí, přírody a lidské duše. Pravda, to vše je v nich zhuštěno a zjednodušeno; ale je to vada? Proto také páter Brown je kněz, s nímž by církevní úřady měly asi značné trampoty a jemuž by asi těžko svěřovaly to, co se v církevní terminologii kupodivu nazývá správou duší. Ačkoli věren svému stavu věří v boha i ďábla, hřích a ctnost, a didaktické napětí jejich všudypřítomností vnímá všemi smysly, jeho pojímání dobrého a zlého je značně od-lišné od učení a zákonů náboženských a světských autorit, a to, co on chápe jako lidskou duši, je asi hodně vzdáleno od katechismu. Jen křesťanské ctnosti má v plné míře a největší z nich je pokora, Patrně proto je i dobrý detektiv.

In: 21 detektivů (Vladimír Outrata)

  1. The Innocence of Father Brown (1911)
  2. The Wisdom of Father Brown (1914)
  3. The Incredulity of Father Brown (1926)
  4. The Secret of Father Brown (1927)
  5. The Scandal of Father Brown (1935)

Poviedky nezaradené do zbierok: The Donnington Affair (1914), The Vampire of the Village (Strand Magazine, august 1936); zahrnutá v neskorších vydaniach „The Scandal of Father Brown“, The Mask of Midas (1936)