nakladatel » Nakladatelská společnost v Praze

Nakladatelská společnost v Praze

další informace:

Časopis Svět zvířat (s podtitulem Rodinný list pro přátele přírody a zvířat) vydávala v letech 1897 až 1922 pražská „Nakladatelská společnost“, sídlící v Praze Nad Klamovkou. Zpočátku vycházel údajně jako měsíčník, později již jako čtrnáctideník (od roku 1902?). Od 1. 1. 1923 (ročník 27, č. 1) až do roku 1930 ve vydávání pokračoval vydavatel František Pober z Prahy 2× měsíčně s názvem Život v přírodě (s podtitulem Zábavně poučný časopis pro rodinu a společnost).


Počet knih nakladatele: 1 / Počet vydání nakladatele: 1
d m r Název Autor/Autoři díla
1111903Pes baskervillskýDoyle, sir Arthur Conan98%49